Tlenoterapia hiperbaryczna (w skrócie HBOT, czyli z angielskiego Hyperbaric Oxygen Therapy) to oficjalnie uznana, bezbolesna i nieinwazyjna metoda leczenia, polegająca na oddychaniu blisko 100% tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia. Zabiegi odbywają się w specjalnie skonstruowanej komorze hiperbarycznej pod okiem wyspecjalizowanego personelu.

W warunkach podwyższonego ciśnienia dochodzi do wzrostu przenikalności tlenu i podniesienia jego stężenia nie tylko w krwinkach czerwonych, lecz również w osoczu, limfie oraz płynie mózgowo-rdzeniowym.

Zniwelowanie barier fizjologicznych umożliwia sprawniejsze wykorzystywanie tlenu przez tkanki. Dzięki czemu dociera on tam, gdzie normalnie nie miał szans się przedostać, jak np. w słabo ukrwione obszary po ciężkich kontuzjach, urazach, poparzeniach, zakażeniach czy trudno gojących się ran.

Odpowiedzią organizmu na działanie tlenu hiperbarycznego jest wiele korzystnych zmian:

 • zwiększenie dopływu tlenu i poprawa ukrwienia uszkodzonego obszaru,
 • zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek,
 • zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie,
 • działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne (hamowanie namnażania się bakterii) i zwiększenie skuteczności antybiotykoterapii,
 • angiogeneza – powstawanie nowych naczyń krwionośnych,
 • proliferacja fibroblastów i zwiększenie produkcji kolagenu, pobudzenie regeneracji nabłonka (naskórkowanie),
 • zwiększenie aktywności osteoblastów i osteoklastów – szybsza przebudowa kości,
 • stymulacja szpiku kostnego i innych narządów do wytwarzania komórek macierzystych,
 • zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi,
 • spowolnienie procesów degradacji ustroju,
 • wzrost liczby neuroprzekaźników.

Zapraszamy do naszej kliniki w Bydgoszczy!